Wednesday Jul 19, 2023

Dôležité je vedieť, čo nebudem robiť - GABRIEL LACHMANN

 Gabo Lachmann, CEO spoločnosti EEA, ktorá je súčasťou BiQ Group, je vynikajúci manažér a líder so zmyslom pre detail. Rád sa zapája do každodenných operácií, aby lepšie pochopil, čo sa deje v tímoch. 

Zároveň však hovorí o problematických stránkach podnikania na Slovensku. Upozorňuje, že krajina sa stretáva s ťažkosťami, ktoré brzdia jej rast a pokrok. Môže trvať roky, kým sa prekonajú.

Lachmann je príkladom toho, že aj napriek prekážkam môže byť vôľa k inováciám a pokroku silnejšia. Jeho prístup a mentalita foundera poskytujú cenný model pre budúce generácie lídrov. 

NEXT? BLACKLIST PODNAJOMNÍKOV  https://open.spotify.com/episode/4DeNhZyIf8d4Iy63soaVxh?si=ltYAs_PyRCu19yiiEvr7Kg  * OKOLO SVETA s Martinom Navrátilom  https://eshop.travelistan.sk/produkt/podpisana-seria-okolo-sveta/  * Produkcia @mentalita.foundera by ZAPO  https://www.crowdberry.eu/opportunities/zapo   

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320